www.krolevets.com/forum www.krolevets.com/forum
Все про життя Кролевця. Приєднуйтеся!

www.krolevets.com


 
 ДопомогаДопомога   ПошукПошук   Список учасниківСписок учасників   ГрупиГрупи   ЗареєструватисьЗареєструватись 
 ПрофільПрофіль   Увійти, щоб переглянути приватні повідомленняУвійти, щоб переглянути приватні повідомлення   ВхідВхід 

Дошка оголошень на сайті Кролевця
Cьогодні: четвер січня 20, 2022 3:39 am
www.krolevets.com/forum


Реклама на сайті Кролевця! - www.krolevets.com
Курсы НБУ
ГЕРБ

 
Нова тема   Відповісти    www.krolevets.com/forum -> Історія Кролевця
Попередня тема :: Наступна тема  
Автор Повідомлення
myzeuЗ нами з: 27.05.09
Повідомлень: 209
Звідки: Кролевець

ПовідомленняНаписане: субота грудня 04, 2010 9:37 pm    Тема повідомлення: ГЕРБ Відповісти цитуючи

Фото печатки м. Кролевець, 1700 р. виявив Ігор Ситий в Чернігівському музеї. На печатці міста звичано відображали герб міста, тому можливо перед нами герб міста 1600-х років.Зверніть особливу увагу на одяг Архангела. В шапці Мономаха - на той час символ влади. Сорочка до п"ят, як у справжнього небожителя. І потім подивіться на пізніший герб 4 червня 1782 р.


Як звернув увагу художник ткацтва Иван Петрович Дудар, не Архангел а римлянин, бойовик. Чоловік в римському шоломі, з патронтажною сумкою або сумкою для "противогаза", з солдатським ременем (дембельський варіант), в закачених чоботях та в кототкій сорочці ( здається ще й з закаченими рукавами) що навіть коліна видно. Питання де на Вашу думку справжній Архангел?


Останній раз внесено зміни: myzeu (субота грудня 04, 2010 10:47 pm), редаговано 7 раз
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
myzeuЗ нами з: 27.05.09
Повідомлень: 209
Звідки: Кролевець

ПовідомленняНаписане: субота грудня 04, 2010 9:40 pm    Тема повідомлення: Відповісти цитуючи

Стаття Іроря Ситого в книзі "Нариси історії Кролевеччини. - К., 2002. -С.33-36.
Ігор Ситий

ГЕРБ МІСТА

На сході древньої Чернігово-Сіверської землі лежить місто Кро-ле-вець. Дата його заснування і сьогодні остаточно не з’ясована. У XIV - XV ст. Кролевець входив до складу Великого князівства Ли-товського ( принаймі так вважає С.Кучинський, бо ми бачимо Кро-левець на карті, вміщеній у його праці “Ziemie czernihowsko-siewierskie pod rzadami Litwy”. – Warszawa, 1936). О. Шафонський пише, що Кролевець “начало свое получил” у 1601 р. [ 1 ] .
Заселяють його вихідці з Правобережної України [2]. Ця дата “1601р.” викликає сумнів у П. Червінського, при цьому він по¬сила¬ється на універсал Остряниці 1638 р., де сам Кролевець зга¬ду¬ється вперше і називається вже повітовим містом [3].
Усі ці розбіжності,на нашу думку, пов’язані з браком докумен¬таль них джерел та широких археологічних досліджень. Важливою да¬тою в історії Кролевця є 1644 р., у якому йому надано Магдебур¬зьке право [4]. Містом почав управляти виборний орган -магістрат, який складався з війта, бурмистра та райців. Для затвердження до-кументів він мав печатку з міським гербом. Найранішим описом печатки є спроба 1671 р., Г. Милорадовича: “На печатці зображена богиня правосуддя з вагами у лівій руці, інші ж частини печатки протерті так, що неможливо встановити зміст напису та зображен-ня; до¬вкола слова також незрозуміло вийшли, - можна тільки про-читати два слова: “MAESTATI REGII” [5]. Але Г. Милорадович помиля¬ється у трактуванні зображення, що пояснюється неякісним відбит¬ком. Піз¬ніші дослідники уточнюють: “У його гербі (тобто Кролевця - І.С.) (1644) було зображення архангела Михайла, так само як і в київсь¬кому і гадяцькому гербах, але кролевецький ар-хангел три¬має у лівій руці золоті ваги, що фігурують тут як сим-вол торгівлі” [6].
На жаль, після Милорадовича більш ніхто не описував міської кроловецької печатки. Тому привертають до себе увагу три відбит-ки, які були виявлені при опрацюванні документів XVIII ст., що зберігаються у фондах Чернігівського історичного му¬зею ім. В. В. Тарновського. Перший відбиток – на “урядовому цере¬кграфу” від 2 вересня 1700 р., де йдеться про борг Карпа Кінд¬рато¬вича Шолкан-цова, калузького купця, Івану Петровичу Забіллі. Справу розглядав “уряд меский кролевецкий”- сотник Іван Маков¬ський, отаман горо-довий Федір Король, війт Григорій Мартинович, бурмистри Іван Андрійович та Федір Йосипович. Документ був складений під час кролевецького ярмарку (дата якого, до речі, не збігається з поданою О. Шафонським – 14 вересня). Міська печатка овальної форми, 40 х 33мм, у центрі – зображення архангела Ми¬хайла у довгій одежі (мабуть, це і спричинило помилку

Г. Милорадовича , який побачив тут саме богиню), з крилами, у лі¬вій руці він тримає терези, у правій – меч. Під його ногами – звитий вузлом змій, над головою архангела – голівки янголів. Ліворуч від нього якась споруда, що нагадує альтанку чи намет на чотирьох сто¬впах. По колу йде напис латинською мовою (нажаль, нечіткий) : “+ SIGILLVM CIVITATIS …GI I : SANCTE MICHAEL ORA PRO …” Якщо третє слово “REGI I” , як прочитав Милорадович, а заве¬ршується напис скороченим варіантом фрази “ORA PRO NO¬BIS”, то маємо – “Печатка міста Королівського (тобто Кролевця – ред.): святий Михайло – молись за нас” [7]. Другий відбиток місь¬кої пе¬чатки вміщено на “урядовому листі”, який був виданий “бун¬чуко¬вому товаришу, енеральной артилерии хорунжому” пану Івану За¬біллі 22 травня 1730 р. з приводу купівлі лісу та сіножатей у ко¬заків села Ревутинець (зараз - Реутинці) Дем’яна та Василя Мар¬тинен¬ків. Лист був складений у сотенному кролевецькому прав¬лінні і має підписи сотника кролевецького КостянтинаГенваровсь¬кого, отамана городового Гаврила Терещенка, сотенного писаря Іллі Каменського, війта Івана Нежинця, бурмистрів Івана Яременка та Дмитра Дени¬сова. Ця печатка повністю ідентична печатці 1700 р.. За технікою виконання всі згадані печатки паперово-воскові.
Третій відбиток містить у собі “Книга расходная управы гончар¬ской для записка могущаго быть по оной управе расхода денег. Учинена до истечения 1790 года”, на 44-му аркуші. Відбиток зроб¬лено на червоному сургучі, він круглий, діаметром 28 мм, у центрі зображення герба Російської імперії. На грудях орла щиток, у яко-му зображення архангела Михайла ідентичне, в основному, опи¬саному вище, по колу йде напис – “Печать Кролевецкаго городо … Маги¬страта”.

Як бачимо, архангел Михайло стійко утримується на міському
гербі протягом XVI I - XVI I I ст. . Тому не дивно, що у ході адміні¬стративної реформи 1781 р. на Лівобережній Україні, коли вона бу-ла поділена на три намісництва, у числі інших міст Кролевцю був при¬значений саме архангел Михайло як міський герб 4 червня 1782 р.: “Архангел Михайло в одежі воїна, стоїть на чорному змієві, зв’язаному у вузол, тримає в одній руці оголений меч, а в іншій – ваги золоті у синьому полі” [8].
На перший погляд, тут протиріччя - герб використовується май-же 138 років, а затверджується лише у 1782 р.. Річ у тім, що коли украї¬нські міста увійшли до складу Росії, то не всі одержали під-твер¬ження свого статусу “Магдебурзького” міста, тобто права на само¬врядування, а значить, і права користуватися печаткою та гер¬бом, і серед них був Кролевець [9]. Але міська влада дуже цінувала цей статус, бо він давав певні привілеї, особливо економічні, і то-му продовжувала вживати старі печатки і герби, посилаючись на коро¬лівські привілеї. Царський уряд у свою чергу боявся тиснути у цьому питанні, бо добре розумів, яке може бути невдоволення мі¬ського населення Гетьманщини, тим більш, що він мав значнішу мету - повну асиміляцію України. І що цікаво, Кролевець, крім то-го, що продовжував користатися старою печаткою з гербом, збе¬ріг на¬пис на ній латиною і її зміст на відміну від інших міст, які до¬дали у свої печатки слова “их царского величества”, що вказували на їх-ню підлеглість царату. Старість зображення архангела Ми¬хайла на пе¬чатці Кролевця також пояснюється дуже давнім корін¬ням його ша¬нування на Русі, особливо церквою, і не слід забувати, що у се-редні віки людина сприймала світ через релігію, тому хрис¬тиянські емб¬леми були дуже поширені. Михайло (“хто яко Бог”) виступає як заступник свого народу, як архістратиг очолює небе¬сне воїнст-во в остаточній битві з силами зла. Ми бачимо його в обладунках, з мечем, під ногами у нього чор¬ний змій - символ зла, сатани. Це втілення варіанту древнього до¬християнського змієборського міфа. Крім того, Михайло виступає у ролі янгола милосердя та проси-теля за людей перед Богом. Він супроводжує душі праведників до воріт небесного Ієрусалима, де дозволяє їм вхід (тому, мабуть, у його руці терези - символ право¬суддя ).
Архангел також виконує роль учителя, що навчив людство скотарства, хліборобства та ремесел. У Київській Русі він вва-жа¬вся покровителем князів і ратної слави. На честь св. Михайла нази¬вали монастирі, церкви, малювали ікони. Ми бачимо його зо¬бра¬ження на гетьманських та козацьких корогвах, у міських гербах. В експозиції Чернігівського історичного музею представлені пра¬пори з гербами повітових міст, що входили до складу Чернігівської губер¬нії, і були виткані кролевецькими майстрами на честь 1000-ліття Чернігова у 1908 р.. Є серед них і герб Кролевця.
Варто нагадати, що архангел Михайло зображався на щиті си¬нього кольору і це не випадково: синя барва - символ краси, величі, м’якості. Добре, що сучасний герб Кролевця, нагадує і язичницькі часи, і Київську Русь, і козаччину, а синій колір підкреслює красу і велич, м’які краєвиди цього чудового українського міста.

Література та джерела.
1. Шафонський А. Краткое топографическое описаниеНовгородс¬кого Северского наместничества 1787 года // Черниговские губерн¬ские ведомо-сти. - 1851. - № 46. - Неоф.
2. Географическо-статистический словарь Российской империи. Т. 2. - СПб., 1865. - С. 794.
3. Материалы для оценки земельных угодий Кролевецкий уезд / Сост. П. П. Червинський. - Т. XV. - Чернігів, 1887.
4. Географическо-статистический словарь Российской империи. - СПб., 1865. - Т. – 2. - С. 794, Історія міст і сіл Української РСР. Сумська об-ласть. - К., 1973. - С. 324.
5. Черниговские губернские ведомости. – 1858.- № 11. - Часть неоф.
6. Эмблемы земель и городов Левобережной Украины периода феодализма. – К., 1986.-С.63
7. М. Слабченко писала: “Сердцу было довольно популярно на печа¬тях Малороссии”, цит. по Слабченко М. Материалы по мало¬риссий¬ской сфра-гистике. – Одесса, б.г. - С. 6-7.
8. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи / Составил П. П. Фон Винклер.- М., 1991.- С. 78.

Стаття з вказаної вище книги була надана в 2002 р. і на сайт:
http://www.krolrda.gov.ua/vidomosti/rajon/history/gerb_mista_k/


Змінено: myzeu (субота грудня 04, 2010 10:07 pm)
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
myzeuЗ нами з: 27.05.09
Повідомлень: 209
Звідки: Кролевець

ПовідомленняНаписане: субота грудня 04, 2010 9:57 pm    Тема повідомлення: Відповісти цитуючи

Герб міста, затверджений 25 січня 1995 року коли,знається, головою міськвиконкому був комуніст Мачульський. Тоді Питання чому на площі герб міста з червоним фоном? Чи Мачульський пізніше змінив на червоний фон?
Сучасний герб і прапор району тут:
http://www.krolrda.gov.ua/vidomosti/rajon/sumvolika/
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
myzeuЗ нами з: 27.05.09
Повідомлень: 209
Звідки: Кролевець

ПовідомленняНаписане: вівторок грудня 07, 2010 2:07 pm    Тема повідомлення: Відповісти цитуючи

Як Вам це:
прапорець сувернірний:
Ну точно закачані халявки чобіт та рукава сорочки як у окупанта.

Зпоганили в 1782 р. Архангела, а в часи незалежності взяли старий герб (оброблений "знатоками", які викинули все українське у 1782 році) тай й перенесли на сучасне місто ХХІ-го століття.
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
myzeuЗ нами з: 27.05.09
Повідомлень: 209
Звідки: Кролевець

ПовідомленняНаписане: п'ятниця липня 08, 2011 11:11 am    Тема повідомлення: Відповісти цитуючи

Документи, колись розшукав в архіві міськвиконкому, "щоб було". )))Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
myzeuЗ нами з: 27.05.09
Повідомлень: 209
Звідки: Кролевець

ПовідомленняНаписане: п'ятниця липня 08, 2011 11:14 am    Тема повідомлення: Відповісти цитуючи

Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
myzeuЗ нами з: 27.05.09
Повідомлень: 209
Звідки: Кролевець

ПовідомленняНаписане: п'ятниця липня 08, 2011 11:16 am    Тема повідомлення: Відповісти цитуючи

Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
myzeuЗ нами з: 27.05.09
Повідомлень: 209
Звідки: Кролевець

ПовідомленняНаписане: п'ятниця липня 08, 2011 11:24 am    Тема повідомлення: Відповісти цитуючи

Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
КролевичЗ нами з: 07.02.09
Повідомлень: 134

ПовідомленняНаписане: неділя липня 10, 2011 4:49 pm    Тема повідомлення: Якщо прапор Кровецького району Відповісти цитуючи

.. "являє собою бірюзове полотнище з зображенням у лівій частнині славетного кролевецького рушника. В орнаменті рушника вишите нитками червоного кольору дерево життя українського народу, яке поєднане з тризубом князя Володимира – малим гербом України і символізує вічність українського народу на своїй землі. В центрі прапора розташований герб Кролевецького району".
Див. тут:
http://www.content.net.ua/registration/sections/page.php?page_id=3976&categ_id=3612

то який же прапор майоріє поруч з Українським на майдані біля синьо-білого парткому та дєдушкі Лєніна? Там же бірюзовим кольором і не пахне! Таке враження, що з нього капає кров.
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
КролевичЗ нами з: 07.02.09
Повідомлень: 134

ПовідомленняНаписане: неділя липня 10, 2011 5:15 pm    Тема повідомлення: Герб треба міняти Відповісти цитуючи

Навіть нефахівцям (до кого належу й я) видно, якими несумісними своїм стилем є дубове листя, колоски та калина. Політично все зроблено правильно (обрамлення з дубового листя, що вказує на лісові багатства Кролевеччини, її добробут, міць і славу. У нижній частині – два колоски пшениці, що мають разом двадцять двоє зернят, які дорівнюють кількості суб’єктів (рад) Кролевецького району. .. колоски символізують основне заняття жителів Кролевеччини з давніх часів і вказують на головні риси характеру її жителів: працелюбність, гостинність, любов до рідної землі. Поряд з колосками... знаходяться два кетяги калини, що вказують на те, що Кролевеччина є невід’ємною частиною українського етносу та української держави).
Але число суб"єктів району може змінитися, а може й зовсім зникнути внаслідок адміністративної реформи. Герб же повинен відрізнятися тривалістю. Належність до українського народу підтверджується жовтим та блакитними кольорами.
Одне слово, тут є над чим подумати й попрацювати.
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
КролевичЗ нами з: 07.02.09
Повідомлень: 134

ПовідомленняНаписане: неділя липня 10, 2011 5:27 pm    Тема повідомлення: Дійно, Реутинці мають бути Ревутинцями Відповісти цитуючи

Зверніть увагу на це речення зі статті Ігоря Ситого в книзі "Нариси історії Кролевеччини".(К., 2002. -С.33-36), що її подано у цій гілці вище:

"Другий відбиток міської печатки вміщено на “урядовому листі”, який був виданий “бунчуковому товаришу, енеральной артилерии хорунжому” пану Івану Забіллі 22 травня 1730 р. з приводу купівлі лісу та сіножатей у козаків села Ревутинець (зараз - Реутинці) Дем’яна та Василя Мартиненків. "

Сполучення ЕУ українській мові не властиво. Я намагаюся влізти у шкуру московських урядовців, і дійсно, вимовити таке звичне українцям і білорусам білябіяльне В (коли звук вимовляється зближенням губів) ну просто зовсім не можливо. Тому ми (московські загарбники) замінюємо ВУ на ЕУ й наказуємо вживати РЕУтинцы.
А в подальшому малороси за душу мови боротися не стали. Слово прижилося. То ж треба повертатися до першоджерел й написати на нашій мапі- РеВутинці!

До речі, знаєте як московини називають наші Зазірки?
Зазєрками.
Ось так потихеньку калічилася наша мова. Evil or Very Mad


Змінено: Кролевич (вівторок серпня 07, 2012 6:44 pm)
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
КролевичЗ нами з: 07.02.09
Повідомлень: 134

ПовідомленняНаписане: неділя грудня 25, 2011 7:13 pm    Тема повідомлення: Re: Дійно, Реутинці мають бути Ревутинцями Відповісти цитуючи

Зверніть увагу на це речення зі статті Ігоря Ситого в книзі "Нариси історії Кролевеччини".(К., 2002. -С.33-36), що її подано у цій гілці вище:

"Другий відбиток міської печатки вміщено на “урядовому листі”, який був виданий “бунчуковому товаришу, енеральной артилерии хорунжому” пану Івану Забіллі 22 травня 1730 р. з приводу купівлі лісу та сіножатей у козаків села Ревутинець (зараз - Реутинці) Дем’яна та Василя Мартиненків. "

Сполучення ЕУ українській мові не властиво. Я намагаюся влізти у шкуру московських урядовців, і дійсно, вимовити таке звичне українцям і білорусам білябіяльне В (коли звук вимовляється зближенням губів) ну просто зовсім не можливо. Тому ми (московські загарбники) замінюємо ВУ на ЕУ й наказуємо вживати РЕУтинцы.
А в подальшому малороси за душу мови боротися не стали. Слово прижилося. То ж треба повертатися до першоджерел й написати на нашій мапі- РеВутинці!

До речі, знаєте як московини називають наші Зазірки?
Зазєрками.
Ось так потихеньку калічилася наша мова.
Evil or Very Mad


Змінено: Кролевич (вівторок серпня 07, 2012 6:50 pm)
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
myzeuЗ нами з: 27.05.09
Повідомлень: 209
Звідки: Кролевець

ПовідомленняНаписане: четвер грудня 29, 2011 9:50 am    Тема повідомлення: Відповісти цитуючи

про назви додам:
На мапі другої половини Російської імперіії знаходимо: "Реутинцы", "ОПтово" а не як зараз "ОБтово". Чому П стало Б - не зрозуміло.
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
DdafnaЗ нами з: 19.01.21
Повідомлень: 25

ПовідомленняНаписане: середа квітня 07, 2021 11:49 am    Тема повідомлення: Відповісти цитуючи

А вот никогда не обращала внимание на герб!
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
Показувати:   
Нова тема   Відповісти    www.krolevets.com/forum -> Історія Кролевця Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години
Сторінка 1 з 1

 
Перейти до:  
Ви не можете писати нові повідомлення в цю тему
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете голосувати у цьому форумі

Реклама на сайті Кролевця! - www.krolevets.com
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group